Scanfish

Accumulating knowledge
Je zoekt iets over?
           Dank aan:Algemeen
                                                                     
Scanfish stamt van Scandinavië en fishing, maar ook van scanning (verkennen) en vissen.
Scandinavië behoeft geen verdere uitleg voor de hengelsporter.
Verkennen is het eerste en belangrijkste wat je doet als je 'nieuw' water tegenkomt. 
Deze site is het resultaat van een vraag die ik me jarenlang stelde, namelijk:
waar vang ik (in dit stuk zout water), wanneer, hoe,  welke eetbare vis?

Het begin van een antwoord is steeds, altijd en overal en zeker als je voor zo'n gigantische bak water staat:
maak een goed zoekplan

Daar gaat deze  site over.


Onder een goed zoekplan versta ik een min of meer precies beschreven werkwijze om een doel te bereiken, in dit geval een werkwijze die moet leiden tot het vangen van een vis voor het avondeten, waarbij we niet weten of er eetbare vis zit en, indien ja, welke eetbare vis er zit.
Dit is erg ruim geformuleerd. Een zoekplan kan ook dienen om de vraag: welke kleur haaklijntjes heb ik in september nodig om op de Grevelingen scharren tussen de 25 en 30 cm lengte te vangen bij uitsluiting van andere maten en vissoorten? Of dat een reële vraag is weet ik niet, maar de structuur van de vraag is in orde.

Met de gecombineerde informatie op deze pagina's moet je op elke plek aan zee in Noord-Europa, in elk seizoen, binnen een paar dagen in je eigen onderhoud kunnen voorzien. Soms lukt dat binnen één dag en soms zal het iets meer tijd kosten.

Om een goed zoekplan te kunnen maken heb je nodig:  liefst een beetje kennis bij aanvang, en dan
a: aan de slag gaan (toepassen van wat je al weet),
b: goed kijken wat er gebeurt,
c: hierover nadenken en mogelijke verbeteringen bedenken en dan ben je weer bij 'a': aan de slag met je verbeterde aanpak.
Zo doe je ervaring op en leer je steeds weer iets erbij. Type ook het woord 'leercyclus' 'ns in op het internet.
Ervaring zul je zelf moeten opdoen en zie Mike Thrussell.
Als je tijd genoeg hebt dan kun je de nodige kennis ook elders vinden, maar met wat op deze site staat moet je een heel eind kunnen komen.

Kennis is opgesplitst in:
 • kennis over situaties die je kunt aantreffen: weer, getijden,structuur van het (onder water) landschap, seizoenen, ecologie;
 • kennis van materialen: hengels, molens, lijnen en wat dies meer zij;
 • kennis van technieken: hoe het materiaal te gebruiken;
 • kennis van specifieke vistechnieken: strandvissen, vissen vanaf dijken en rotsen, verticalen, trollen, zoeken, vliegvissen;
 • kennis van een aantal vissoorten;
 • algemene wetenswaardigheden: knopen leggen, werpen, regels en wetgeving, aasgebruik, gebruik van een boot, literatuur en informatieve sites;
 • landen: bijzonderheden over Frankrijk, Noorwegen, Denemarken enzovoort.

 • Twee voorbeelden van een zoekplan:
  1-ste doel: vis vinden in de fjord klik op de link.
  2-de doel: aanstaande zomer ergens aan de kust van het departement Loire Atlantique de kernvraag beantwoord krijgen.
  a: omdat ik slechts bij benadering weet wat me daar te wachten staat: alle materiaal meenemen;
  b: zoveel mogelijk informatie nog gaan verzamelen over soort kust, diepte van het water, glooiing eventueel van stranden, hoogteverschillen tengevolge van de getijden, temperatuur van lucht en van het zeewater rond die tijd, Franstalige sites afspeuren inzake migratie van vissoorten, aanwezigheid van vissoorten in dat seizoen, misschien is er iets te vinden over welk aas er te koop is of over spitplekken (zeepier, tappen), welk aas heb ik waarschijnlijk nodig, is er iets te vinden over kunstaas wat men in dat seizoen gebruikt (kleur, grootte, vorm), zou het zin hebben eigen gezouten of ingevroren aas mee te nemen?
  c: eenmaal daar algemeen:
  kust gaan verkennen: wordt er vanaf een strand gevist, even gaan babbelen met eventuele vissers, kijken wat voor tuig en wat voor aas ze gebruiken (lettend op hun werptechniek: heb ik te maken met een ervaren iemand of juist niet?), wat voor bootjes liggen er misschien, zie ik boten binnen komen waar hengels op staan en wat brengen ze op de kant? Zijn er ergens vooruitstekende rotsen of is er een pier of een kademuur vanwaaruit ik dieper water zou kunnen bereiken (hoe dieper hoe groter de vis meestal), heb ik aanwijzingen omtrent het onderwaterlandschap: steenhopen, rotsen (conger), zand (tong) of slibbodem (bot), geulen, muien (baars)?
  d: eenmaal daar specifieker:
  - indien vlakke bodem: plannetje maken over hoe ik met de strandhengel ga zoeken: dichterbij, verder weg, meer naar links of naar rechts, lood vastleggen (ankerlood) of door de stroming mee laten nemen (rollood), aas variëren door verschillende soorten aas aan één paternoster te hangen.
  - indien rotsen: van waaruit kan ik een groter gebied afzoeken, hoe zit het met de stroming bij opkomend en bij afgaand water, welk kunstaas zal ik gebruiken, zet ik een werppilker in, of hou ik het dichter onder de de kant (spinnertje), of wordt een grote dobber missschien goed meegenomen en kan ik de bovenste paar meter het best aftasten, shadje inzetten? Kan ik iets meer te weten komen over wat er zit door in korte tijd een paar technieken gericht in te zetten?
  - indien bootvissen mogelijk: weer en wind bekijken en stroming natuurlijk en waar zitten rotsen waar ik uit de buurt wil blijven? Maak een plannetje om snel een globale indruk van het verloop van de bodem te kunnen maken. Zigzag varen om een idee te krijgen van hellingen, glooiingen, putten onder water of juist bergjes. Checken of ik me kan redden bij eventuele motorpech.

  Een werkelijk prachtig voorbeeld van een goed zoekplan tref je aan in de NRC van 31 december 2014: het Nederlandse visteam dat deelneemt aan het WK zoetwater op de Drava in Kroatië is tijdens de voorbereidingen op een gegeven moment ten einde raad. De rivier is totaal anders dan verwacht. Niets lijkt te werken. Met nog maar een paar dagen te gaan, stelt het team zich voor de keuze dan maar weer naar huis te gaan, of alles wat men denkt te weten overboord te werpen en de situatie helemaal van voor af aan opnieuw te doordenken. Men kiest voor de tweede optie en warempel, daar worden ze wereldkampioen mee.

  De volgorde waarin je de hoofdstukken leest hangt van jezelf af. Je kunt vanuit elk hoofdstuk naar elk ander hoofdstuk. Materiaal en techniek zijn interdependent: je kunt bij materiaal kijken welke vistechniek daarmee mogelijk is, maar ook bij vistechniek kijken welk materiaal je daarvoor nodig hebt.

  We vissen nooit in strijd met de plaatselijke wetgeving en we vissen zonder netten, fuiken en andere door de beroepsvisserij gebruikte materialen.

  Geen enkele tekst kan in de plaats komen van eindeloos experimenteren (en veel afkijken). Wil je steeds beter worden in het maken van zoekplannen, hou een logboek bij waarin je alles noteert wat je belangrijk lijkt.

  De vraag naar het vangen van vissen kwam voort uit onze kampeer- en vaarvakanties: kunnen we onderweg misschien zelf voldoende vis vangen om in ons eigen onderhoud te voorzien? Je zult hier niet iets vinden over voorntjes vangen, of karpers en ook niets over wedstrijdvissen (hoewel dat wel erg leerzaam en leuk is).
  We eten wat we vangen. Ondermaatse vis wordt terug gezet en een ondermaatse vis vangen geldt als een miskleun, iets wat niet had mogen gebeuren.
  Dat trachten te vinden van antwoorden op de allereerste vraag is overigens volledig uit de klauwen gelopen, zowel wat de theorie, als wat de praktijk betreft. Het 'voorntjes tijdperk' (helemaal niet slecht om  mee te beginnen) is imiddels voltooid verleden tijd. Het was leerzaam, maar is niet meer nuttig en we zouden vissen vangen, geen vissen pesten.
  Tot het credo van de sportvisser hoort de uitspraak dat men zijn of haar viswater zo goed mogelijk moet leren kennen, liefst elke kuil onder water en elke helling, de beplanting, de obstakels, saliniteit, de verschillen in stroomsnelheid van het water enzovoort.
  Daar doen we hier niet aan.
  Deze site gaat juist over het vinden van vis in totaal onbekend water, waarbij je niet vantevoren weet of er vis zit en ook niet welke vis er eventueel zit. De vraag is dan, hoe je op basis van observatie plus algemene of achtergrondinformatie kunt inschatten of er vis zit, welke dat kan zijn en hoe je die het best vangt. Dit veronderstelt enig inzicht in onderwater ecologie, het gedrag en de voorkeuren van de verschillende vissoorten èn het veronderstelt enige kennis omtrent de meest geschikte materialen en technieken.

  Over deze onderdelen (ecologie, gedrag, materiaal en techniek) valt een boekenkast vol te schrijven.

  Op deze site vind je:
 • - informatie over materiaal zonder dat er een sponsor meegeschreven heeft;
 • - praktische informatie over vistechnieken;
 • - wat basisgegevens over een aantal vissoorten;
 • - suggesties voor sites waar waarvolle infomatie op staat;
 • - onder 'diversen' een handvol wetenswaardigheden;
 • - allerlei over vissen in Noorwegen en Denemarken (en straks Zweden?);
 • - avonturen uit ons eigen Zeeland;
 • - wat meer informatie over vissen in Frankrijk omdat daar bijna niet aan te komen is;

 • Op deze site vind je niet:
 • - reclame of commerciële 'voorlichting';
 • - informatie over vissen vanaf een zeewaardig schip (zelf heb ik een perfect maar klein bootje);
 • - de noodzakelijke algemene informatie over de genoemde landen. Dit wordt bekend verondersteld.

 • Veel plezier aan of op het water


  How to become a better angler; June 19th, 2006 by Mike Thrussell

  No 1. MAKE A COMMITMENT
  No 2. READ, READ,AND READ SOME MORE
  No 3. JOIN A CLUB
  No 4. KEEP NOTES AND A FISHING LOG
  No 5. TACKLE (learn how to use it; its the angler that cathes)
  No 6. LEARN NEW SKILLS (again and again and again)
  No 7. BAIT (study it)
  No 8. SPECIALISE?  (The very best anglers are the true all rounders).
  No 9. WEATHER AND TIMING (study it, know it)
  No 10. TRAVEL (more is better)

  That's how it's done, yes.

  Voor het originele artikel: klik hier  Hoewel het een heidens karwei bleek en blijkt, heb ik zoveel mogelijk vertalingen in het Duits, het Frans, het Engels en hier en daar in het Deens en het Noors toegevoegd; van zowel de meest gebruikte spullen, als van de namen vn de vissoorten. Met de latijnse namen voor de verschillende vissoorten is het met buitenlandse collega's vaak gemakkelijker en prettiger communiceren.